تور شیراز

هوایی شروع قیمت از ۵۷۹٫۰۰۰ تومان

تور هوایی شیراز

نام هتل درجه هتل ۲ و۳ تخته توضیحات
هتل نصر  الملک
★★ ۳۷۹٫۰۰۰ تومان صبحانه . اقامت
هتل آریانا
★★ ۳۹۹٫۰۰۰ تومان صبحانه .اقامت
هتل ارگ ★★★ ۴۲۹٫۰۰۰ تومان صبحانه .اقامت
هتل ارم ★★★ ۴۴۹٫۰۰۰ تومان صبحانه . اقامت
هتل کریم خان
★★★ ۴۶۹٫۰۰۰ تومان صبحانه . اقامت
هتل جام جم
★★★★ ۴۶۹٫۰۰۰ تومان صبحانه . اقامت
هتل آریو برزن
★★★★ ۴۸۹٫۰۰۰ تومان
صبحانه . اقامت
هتل پارک سعدی
★★★★ ۴۹۹٫۰۰۰ تومان صبحانه . اقامت
هتل پارس
★★★★ ۵۹۹٫۰۰۰ تومان صبحانه . اقامت
هتل زندیه
★★★★ تلفنی صبحانه  . اقامت
هتل چمران
★★★★★ ۶۵۹٫۰۰۰ تومان صبحانه . اقامت
هتل پرسپولیس ★★★★★ تلفنی صبحانه . اقامت
هتل بزرگ
★★★★★ ۸۱۹٫۰۰۰ تومان صبحانه . اقامت

هتل های شیراز

هتل 4* گامبرون

هتل سورینت صدف کیش