تور مشهد

هوایی شروع قیمت از ۳۹۹٫۰۰۰ تومان

تور هوایی مشهد

نام هتل درجه هتل ۲ و۳ تخته توضیحات
هتل زاینده رود
AP ۳۲۹٫۰۰۰ تومان صبحانه .ناهار.شام. اقامت
هتل نگارستان
AP ۳۳۹٫۰۰۰ تومان صبحانه .ناهار.شام. اقامت
هتل سعدی
★★ ۳۴۹٫۰۰۰ تومان صبحانه .ناهار.شام. اقامت
هتل فرهاد
★★ ۳۳۹٫۰۰۰ تومان صبحانه .ناهار.شام. اقامت
هتل اسپینو
★★ ۰٫۰۰۰ تومان صبحانه .ناهار.شام. اقامت
هتل ایساتیس ★★★ ۰٫۰۰۰ تومان صبحانه .ناهار.شام. اقامت
هتل سراج
★★★ ۳۹۹٫۰۰۰تومان صبحانه .ناهار.شام. اقامت
هتل هلیا
★★★★ ۴۱۹٫۰۰۰ تومان صبحانه .ناهار.شام. اقامت
هتل عماد
★★★★ ۴۸۹٫۰۰۰ تومان صبحانه .ناهار.شام. اقامت
هتل سی نور ★★★★ ۰٫۰۰۰ تومان صبحانه .ناهار.شام. اقامت
هتل کیانا
★★★★ ۵۷۹٫۰۰۰ تومان
صبحانه .ناهار.شام. اقامت
هتل کوثر ناب
★★★★★ ۰٫۰۰۰ تومان صبحانه .اقامت
هتل الماس ۲ ★★★★★ ۰٫۰۰۰تومان صبحانه .ترانسفر . اقامت
هتل درویشی
★★★★★ ۶۳۹٫۰۰۰ تومان
صبحانه . ترانسفر . اقامت

هتل های مشهد

هتل 4* عماد مشهد

هتل 3 * کارن

هتل 3 * سراج