هتل ۳* تاپ سراج

آدرس : خیابان طبرسی طبرسی ۱۶

خدمات : ۵ دقیقه پیاده تا حرم صبحانه ناهار شام (منو انتخابی و بوفه)