هتل ۳* تاپ کارن

آدرس : خیابان امام رضا ۸

خدمات : ۱۰ دقیقه پیاده تا حرم صبحانه ناهار شام (منو انتخابی)