هتل ۴ * عماد

آدرس : خیابان طبرسی نبش خیابان نوغان

خدمات : ۱۰ دقیقه پیاده تا حرم صبحانه ناهار شام (منو بوفه)

استخر سونا جکوزی و باشگاه بدنسازی