هتل ۵ ستاره تاپ ویدا کیش

آدرس : کیش، رو به ور بازار ونوس